Waarschuwing oude browser
 

Belangrijke mededeling over het coronavirus

Update Coronavirus

Voor aankomend weekend heeft de KNVB alle thuis- en uitwedstrijden van amateurclubs in de provincie Noord-Brabant afgelast.
In vervolg hierop en naar aanleiding van het advies van NOC*NSF om alle sportevenementen af te lasten, worden tot en met maandag 16 maart alle trainingen afgelast.

Hier volgt een belangrijke mededeling over het coronavirus in samenhang met Olympia Boys.

 

  • Adviezen en richtlijnen RIVM en GGD

Olympia Boys volgt de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD.

 

Het RIVM heeft inwoners van Noord-Brabant dringend geadviseerd om bij milde ziekteverschijnselen zich niet onder mensen te begeven.

Bij onderstaande symptomen wordt derhalve geadviseerd thuis te blijven:

  • Neusverkoudheid
  • Hoesten
  • Koorts (> 38 graden)

Zolang het advies van het RIVM van kracht blijft, roepen wij op om bij bovenstaande verschijnselen je en/of jouw kind(eren) thuis te houden en niet naar het sportpark te komen en onder mede-leden te begeven. Daarnaast roepen wij leden op wanneer zij in risicogebieden zijn geweest dan wel in direct en intensief contact zijn geweest met een besmet persoon, om zich twee weken niet op het sportpark en onder mede-leden te begeven. Meld afwezigheid ten alle tijde bij de leider(s) en trainer(s) van het elftal, zodat tijdig beslissingen omtrent doorgaan of aflasten kunnen plaatsvinden en/of tijdig andere oplossingen gevonden kunnen worden.

 

De situatie bij andere voetbalverenigingen waar onze leden wedstrijden voetballen, zullen we nauwlettend in de gaten houden.

 

  • 'Handen schudden'

Olympia Boys heeft haar waarden en normen hoog in het vaandel staan. We roepen onze leden op om uiteraard op een respectvolle wijze met elkaar om te gaan, maar voor nu geen handen te schudden en/of handshakes uit te delen aan tegenstanders en/of arbiters. Ook het helpen opstaan of aan je tegenstander/arbiter vragen om overeind geholpen te worden, verzoeken we je om tot nader bericht niet te doen.

 

Bij aandringen van leden van andere verenigingen en/of arbiters, kun je verwijzen naar ons protocol om voor nu dit niet te doen.

 

  • Belangrijke websites

https://www.rivm.nl/

https://www.ggdbzo.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

We beseffen dat een en ander ingrijpend kan zijn en dat hierdoor trainingen en/of wedstrijden kunnen komen te vervallen. We begeven ons momenteel in onze regio in een overmachtsituatie en rekenen hierbij op jouw begrip. Daarbij moeten we de adviezen en richtlijnen serieus en zeer nauwlettend nemen, waarbij we op basis van gezond verstand de kritische afweging moeten maken hoe te handelen. We moeten ons niet gek laten maken, maar wel zeer alert en adequaat (blijven) handelen.

 

Bij nadere ontwikkelingen omtrent het coronavirus berichten we je nader en uiteraard kun je bij vragen terecht bij ondergetekende of een van mijn mede-bestuursleden.

 

Met gezonde groet,

Jaap van Lieshout

Voorzitter RKVV Olympia Boys