Onze club onze toekomst

Algemene Ledenvergadering

22 februari 2021

Aan alle leden en ouders van jeugdleden,

Bij deze nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze digitale Algemene Ledenvergadering op dinsdag 2 maart 2021 om 20.00 uur

Agenda:

1. Opening
2. Algemene terugblik en toekomstvisie
3. Financieel verslag seizoen 2019/2020 en begroting 2020/2021
4. Verslag Kascommissie
5. Terugblik en toekomst vanuit bestuursportefeuilles
6. Vrijwilligers en sponsoren tijdens Corona
7. Way-out of corona
8. Rondvraag

Aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering kan door u aan te melden via: secretariaat@olympiaboys.nl

Graag uiterlijk dinsdag 23 februari aanmelden in verband met organisatie van de digitale vergadering. U krijgt t.z.t. een link om de jaarvergadering bij te wonen.

Bij vragen of opmerkingen horen wij dat graag.

  • PeterGillis.nl
  • Kringloop ONA