Onze club onze toekomst

Algemene Ledenvergadering 14 december

2 november 2023

Aan alle leden en ouders van jeugdleden,

Bij deze nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in de ontmoetingsruimte op donderdag 14 december 2023 om 20.45 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2022
  Deze notulen liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
 3. Jaarverslag seizoen 2022/2023
 4. Financieel verslag seizoen 2022/2023 en begroting 2023/2024
 5. Verslag en benoeming Kascommissie
 6. Mededelingen Bestuur en Commissies
 7. Huldiging jubilarissen
 8. Piet van den Boomen bokaal
 9. Energie, verduurzaming en ontwikkelingen accommodatie 
 10. Vrijwilligers 
 11. Contributie
 12. Invulling bestuur
 13. Activiteiten
 14. Rondvraag

Na afloop van de vergadering bent u van harte uitgenodigd op onze
kerstborrel

Berichten van verhindering graag doorgeven aan een van de bestuursleden of mailen naar: secretariaat@olympiaboys.nl

Bestuur RKVV Olympia Boys

Overig nieuws

 • PeterGillis.nl
 • Kringloop ONA