Onze club onze toekomst

Privacy

Zoals je wellicht via de media hebt gehoord en gelezen is met ingang van 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.

Deze nieuwe wet moet de privacy van mensen beter beschermen. Het gaat om strengere regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Het niet naleven van de nieuwe privacywet kan bestraft worden met hoge boetes. Deze nieuwe wet geldt ook voor onze vereniging. Want als RKVV Olympia Boys hebben we namelijk ook te maken met jullie persoonsgegevens waar we veilig mee om moeten gaan. Inmiddels hebben we als vereniging een privacybeleid opgesteld waarin u kunt lezen hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

Waarom dit bericht?

De AVG beschermt de privacy van mensen op het gebied van hun persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens worden ook het maken en publiceren van beeldmateriaal zoals foto’s en video’s verstaan. Als vereniging maken we ook gebruik van foto’s en video’s die we publiceren op o.a. website, social media, flyers, posters. Het doel hiervan is dat we je als lid maar ook andere belangstellenden (niet leden) hiermee informeren over de diverse activiteiten die er plaatsvinden bij RKVV Olympia Boys. Gericht op het verhogen van ieders betrokkenheid bij RKVV Olympia Boys. Door de invoering van de wet AVG hebben we echter uw individuele toestemming nodig voor het maken en publiceren van beeldmateriaal. U zult begrijpen dat het met terugwerkende kracht op papier toestemming te ontvangen van onze leden, praktisch een grote inspanning is. Om deze reden hebben we als bestuur besloten om je onder andere middels dit op de hoogte te brengen van ons privacybeleid. En verzoeken we je om per mail aan te geven of je bezwaar hebt tegen het maken en publiceren van beeldmateriaal. Voor kinderen en jongeren onder de 16 jaar is het volgens de wetgeving noodzakelijk dat ouder/verzorger/voogd/wettelijke vertegenwoordiger aangeven of er bezwaar bestaat tegen het maken en publiceren van beeldmateriaal.

Moet ik nu iets doen?

Als je als lid niet wilt dat we bij gelegenheid je (team)foto of eventueel video publiceren op o.a. website, social media, flyers, posters van RKVV Olympia Boys, dan willen wij je vragen om voor 18 november 2018 een mail te sturen naar secretariaat@olympiaboys.nl. In de mail geef je, onder vermelding van je naam, aan dat je bezwaar hebt tegen het gebruik van je foto’s en video’s. Als je jonger bent dan 16 jaar, dan dienen je ouder/verzorger/voogd/wettelijke vertegenwoordiger bezwaar te maken via een mail naar secretariaat@olympiaboys.nl

Tot slot

Via de Voetbal.nl-app heb je zelf ook de mogelijkheid om te bepalen hoe je persoonsgegevens bij RKVV Olympia Boys geregistreerd worden. Middels onderstaande links wordt duidelijk op welke wijze je dit kunt doen:
https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000149837-persoonlijke-instellingen-wijzigen-van-kinderen-onder-16-jaar
https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000063109-hoe-kan-ik-mijn-eigen-gegevens-bewerken-

Mocht je overige vragen hebben in het kader van de AVG, stuur dan een mail naar secretariaat@olympiaboys.nl

Bestuur RKVV Olympia Boys

Adres

‘Sportpark Ommel’
R.K.V.V. Olympia Boys
5724 AD Ommel
info@olympiaboys.nl
0493 694551

  • PeterGillis.nl
  • Kringloop ONA