Onze club onze toekomst

Algemene ledenvergadering

4 maart 2022

Aan alle leden en ouders van jeugdleden,
Bij deze nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze Algemene Ledenvergadering bij
Café zaal ons Jantje op dinsdag 22 maart 2022 aanvang 20.45uur.
Agenda:

 1. Opening
 2. Algemene terugblik
 3. Financieel verslag seizoen 2020/2021 en begroting 2021/2022
 4. Verslag Kascommissie
 5. WBTR
 6. Goedkeuring lief en leed en huishoudelijk reglement
 7. Bestuursverkiezing:
  • Aftredend en herkiesbaar: Patricia Verbakel
 8. Terugblik en toekomst vanuit bestuursportefeuilles
 9. Toekomst Olympia Boys
 10. Rondvraag

Berichten van verhindering graag doorgeven aan een van de bestuursleden of mailen naar: secretariaat@olympiaboys.nl .

Bestuur RKVV Olympia Boys

Overig nieuws

 • PeterGillis.nl
 • Kringloop ONA