Onze club onze toekomst

Algemene ledenvergadering

8 november 2021

Aan alle leden en ouders van jeugdleden.

Bij deze nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze Algemene Ledenvergadering, deze zal plaats vinden bij Café ons Jantje om 20.45 uur op dinsdag 30 november 2021.

Agenda

 1. Opening
 2. Algemene terugblik
 3. Financieel verslag seizoen en 2020/2021 en begroting 2021/2022
 4. Verslag Kascommissie
 5. WBTR
 6. Goedkeuring Lief en Leed en huishoudelijk reglement
 7. Bestuursverkiezeing
  1. Aftredend en herkiesbaar: Patricia Verbakel
 8. Toekomst Olympia Boys
 9. Rondvraag

De geldende Corona regels vanuit de rijksoverheid zullen worden gehanteerd.

Berichten van verhindering graag doorgeven aan een van de bestuursleden of mailen naar secretariaat@olympiaboys.nl.

Bestuur Olympia Boys

Overig nieuws

 • PeterGillis.nl
 • Kringloop ONA