Onze club onze toekomst

Kerstgroet Olympia Boys

20 december 2020

Het einde van een bewogen jaar nadert gestaag en de feestdagen zijn in aantocht. In de media wordt op vele en verschillende wijzen het jaar 2020 belicht en alle beperkingen die het met zich mee heeft gebracht. Ik ben zelf echter van nature positief ingesteld, al voel ik dat deze levensovertuiging stevig op de proef wordt gesteld. Ik kijk liever naar wat het afgelopen jaar heeft gebracht en nog veel liever naar wat het komende jaar ons hopelijk gaat brengen.

Terugkijkend naar het afgelopen jaar, voel ik me trots om een Olympia Boy te zijn, samen met velen fantastische andere Olympia Boys en Girls. We hebben het afgelopen jaar nog bewuster de onvoorwaardelijke steun gevoeld die onze voetbalclub in tijden van voorspoed, maar ook zeker in tijden van tegenwind mag ontvangen. Nagenoeg al onze leden zijn onze club trouw gebleven en hebben meegeveerd in de mogelijkheden die we als voetbalclub konden bieden op het gebied van actief voetbal. Wanneer het kon hebben we gevoetbald, wanneer het niet kon hebben we gezamenlijk onze verantwoordelijkheid gepakt. Onze trouwe sponsoren zijn onze club in barre tijden blijven steunen en nieuwe sponsoren zijn opgestaan. Het is ongekend dat in tijden van economische malaise en het zware financiële weer waarin we varen, sponsoren toch bereid blijven om onze club financieel te ondersteunen. Wat mij betreft kan saamhorigheid binnen onze club met een grote hoofdletter ‘S’ geschreven worden en is ‘samen’ een groot goed wat wij als Olympia Boys gezamenlijk bezitten.

Wat ons een ontzettend warm gevoel geeft als ook wederom het gevoel van saamhorigheid, zijn de vele vrijwilligers waarop onze club een beroep heeft blijven kunnen doen en die onze club eveneens massaal trouw zijn gebleven. Onze Vutters bleven elke week in touw om het sportpark er piekfijn uit te laten zien, ook wanneer het sportpark gesloten was. Het hoofdveld en de kantine zijn in coronatijd een ware metamorfose ondergaan, allemaal door toedoen van vrijwilligers en sponsoren. Commissies zijn bezig gebleven om voorbereidingen te blijven treffen voor welke activiteit dan ook. Het Kamp, de Winterloop, het Gala, de Rikavonden, de Nieuwjaarsreceptie, alles bleef voorbereid zodat mocht er ook maar enigszins een mogelijkheid komen, de voetbalclub er klaar voor zou zijn. De trainers zijn doorgegaan en voor onze jeugd werd alles op alles gezet om ze te bieden wat we konden want ‘het is zo’n beetje het enige verzetje wat we de kinderen kunnen geven’ zo bemerkte een van de trainers. We hebben het afgelopen jaar gevoeld en ervaren dat het fundament van onze club steviger is dan ooit. De club is van ons allemaal en deze trots dragen we dagelijks uit en hier leven we naar, gezien de vele handen waardoor onze club wordt gedragen.

Het samen hebben we als club ook mogen ervaren in de samenwerking die we gevonden hebben met clubs en partijen om ons heen, die graag onderdeel willen zijn in een samenwerking met onze club. Dit gebeurt enkel wanneer andere clubs en partijen met ons gezien willen worden en daar hebben we samen voor gezorgd.

Waar ik ontzettend naar uitkijk is het aankomende jaar 2021. Ik heb goede hoop dat we betere tijden tegemoet gaan en elkaar weer op het sportprak gaan treffen. Daarbij, hoop doet leven, zeker nu. Wat in het vat zit verzuurt niet en ik denk dat de dimensie om elkaar weer te mogen treffen extra en nog mooier wordt. Immers, 2020 heeft gebracht dat we hebben kunnen ervaren wat we missen en opnieuw hebben kunnen leren waarderen van hetgeen voor ons zo normaal was geworden. De euforische kinderen op de zaterdag, de mooie voetbalzondagen, gezelligheid in de ontmoetingsruimte, het leek allemaal zo vanzelfsprekend, maar dat bleek het vanaf maart 2020 niet meer te zijn. Hier komen wat mij betreft dan ook het positieve van het oude en het nieuwe jaar bij elkaar: we hebben leren waarderen hetgeen we hebben en het nieuwe jaar gaat hopelijk brengen hetgeen we zo gemist hebben. Uiteraard ben ik er me van bewust dat dit niet voor iedereen geldt en dat sommige leden dierbaren hebben moeten afstaan. Ik wens hen op dit snijvlak van oud en nieuw toe dat ze de lichtpuntjes om ons heen mogen zien en ervaren en dat we samen toekomstgericht opnieuw ons geluk tegemoet gaan.

Mede namens alle bestuursleden wens ik jullie bijzondere en warme feestdagen toe en een fantastisch 2021, in alle gezondheid. Het verleden is geschreven, de toekomst maken we samen. Fijne feestdagen!

Met sportieve en gezonde groet,

Jaap van Lieshout
Voorzitter Olympia Boys

Overig nieuws

  • PeterGillis.nl
  • Kringloop ONA