Onze club onze toekomst

Regels kunstgrasveld

3 april 2020

Hoewel een kunstgrasveld vergeleken met natuurgrasvelden een stuk minder onderhoud nodig heeft, is een onderhoudsvrij kunstgrasveld een illusie. Elk kunstgrasveld heeft onderhoud nodig. Verontreinigingen zijn funest voor elke kunstgrasconstructie. Zwerfvuil, bladeren en takjes, maar ook kleinere deeltjes zoals mos, algen en fijne zandkorrels zorgen ervoor dat de bovenlaag dicht gaat zitten. Zo vormt zich een harde laag die leidt tot gladheid, verminderde waterdoorlatendheid en verhoogde blessuregevoeligheid. Ook de levensduur van een kunstgrasveld heeft hier natuurlijk onder te lijden. Als trainer, leider, speler en ook ouder hebben wij allen de verantwoordelijkheid om toe te zien op naleving van de kunstgrasregels. Belangrijk is voor aanvang de tegenstander goed te ontvangen en de regels duidelijk te maken, met het vriendelijke verzoek zich hieraan te houden.

De Elf Kunstgrasregels:
1. Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen me t schone voetbalschoenen het kunstgras op. Zorg dus voor schone voetbalschoenen vóór je het veld op gaat, gebruik de matten. Schoenen met platte zolen zijn niet toegest aan! Na de wedstrijd schoenen aanhouden (niet met de sokken op het veld lopen).
2. Betreed het veld alleen via de toegangshekken.
3. Geen kauwgom op het veld.
4. Geen glaswerk op of rond het veld.
5. Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of vuur.
6. Geen stalen noppen gebruiken.
7. Niet expres tegen de omheining schieten.
8. Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, teamleider, trainer, scheidsrechter en grensrechter. Het publiek dient zich achter de veldafscheiding op te houden. Ook het staan van het publiek tegen de binnenkant van de veldafscheiding is niet toegestaan.
9. Tijdens trainingen NIET slepen met doelen (optillen dus).
10. Na gebruik oefen- en jeugddoelen terugzetten op de opstelplaats
11. Er dient op te worden toegezien dat niemand aan doelen of doeltjes gaat hangen.

Een ieder wordt verzocht er op toe te zien dat de regels worden nageleefd.

Rubberkorrels
Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De rubberkorrels zijn namelijk schadelijk voor de wasmachine.

Olympia Boys is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan wasmachines.

Gebruik bij winterse omstandigheden.
Kale vorst: Tot -10 graden C is bespelen geen bezwaar, wel is de mat uiteraard hard, vegen voordat het gaat vriezen is dan ook van groot belang.
Sneeuw: Verwijderen van de sneeuw is niet gewenst omdat de mat beschadigd kan worden en er mogelijk rubberkorrels wordt meegenomen. Betreden van een besneeuwd veld is niet toegestaan. Bij betreding zal ijsvorming ontstaan welke zich aan de mat vasthecht en daardoor (afhankelijk van de temperatuur) langzamer ontdooit.
IJzel: Bespeling is in deze omstandigheden verboden. Vezels waarop zich ijs afzet kunnen bij betreding breken, als gevolg van het beschadigen van de vezels door het ijs.
Dooi: Bespelen gedurende de dooiperiode is verboden, zolang de vorst niet uit de bodem is verdwenen.

Het is niet toegestaan zich buiten clubactiviteiten op het kunstgras veld (sportpark) te bevinden

Alvast bedankt voor de medewerking en veel voetbalplezier op het mooie kunstgrasveld!

Het bestuur

  • PeterGillis.nl
  • Kringloop ONA