Onze club onze toekomst

Richtlijnen COVID-19

6 juli 2020

Om in een veilige omgeving te kunnen (blijven) sporten houdt Olympia Boys zich aan de basisregels omtrent het virus zoals deze door de Rijksoverheid voor iedereen zijn gesteld. Omdat de richtlijnen met betrekking tot het sporten regelmatig wijzigen hanteren wij telkens het meest recente sportprotocol van NOC*NSF en vragen wij onze leden, vrijwilligers, toeschouwers en overige bezoekers nadrukkelijk om zich te houden aan de hierin genoemde gedragsregels evenals het opvolgen van de aanwijzingen op ons sportpark. Wij hopen dat iedereen hierin zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Samen houden we de sport gezond!

Aandachtspunten:

Hieronder lichten wij enkele belangrijke aandachtpunten en gedragsregels toe zoals deze momenteel voor het sportpark in Ommel gelden. Het betreft hierbij een dynamisch overzicht wat continue kan wijzigen o.b.v. landelijke/lokale richtlijnen evenals eigen ervaringen. Eventuele wijzigingen worden per mail, in de groepsapps en/of via de website vermeld.

Algemene richtlijnen

 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëne regels in acht, zoals handen wassen, niezen/hoesten in je elleboog en het beperken van handen schudden. Volg de richtlijnen van de NOC*NSF, deze vind je hier.
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! Blijf thuis als jij of iemand in je huishouden gezondheidsklachten (zoals: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak) heeft en laat je testen. Ben je positief getest op COVID-19 of in nauw contact geweest met iemand die positief is getest, blijf dan ook thuis. Ga direct naar huis wanneer op het sportpark dergelijke klachten ontstaan. Informeer je trainer als je niet bij een training/wedstrijd aanwezig kunt zijn.
 • Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten, stem dan gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje.

Richtlijnen m.b.t het sportpark

 • Wedstrijden en trainingen zijn zonder beperkingen toegestaan.
 • Het sportpark en de binnenruimten (zoals kleedlokalen, douches, toiletten en de kantine) kunnen zonder het tonen van een coronatoegangsbewijs (QR-code) worden betreden.
 • De kleedlokalen, douches en toiletruimten zijn open.
 • Publiek is weer toegestaan bij trainingen en wedstrijden.
 • Ouders die rijden of hun kinderen helpen bij omkleden kunnen de binnenruimten (waaronder kleedlokalen, douches, sportkantine, etc.) betreden zonder het tonen van een coronatoegangsbewijs (QR-code).
 • Iedere sporter zorgt zoveel als mogelijk voor een eigen waterbidon (indien nodig) die gemerkt met zijn/haar eigen naam dient te zijn.
 • Raak materialen alleen aan wanneer nodig. Aan de trainers het vriendelijke verzoek de hesjes en hoedjes regelmatig te wassen.
 • Bij een blessure/calamiteit mag natuurlijk hulp worden verleend, met gebruik van het gezonde verstand. Hoe precies te handelen hangt af van de specifieke situatie. Bij het verlenen van EHBO aan personen die waarschijnlijk niet besmet zijn met COVID-19 wordt geadviseerd dit met maximaal 2 personen te doen, waarbij goede hygiënemaatregelen (zoals handen wassen, handschoenen en/of een mondkapje) worden gehanteerd.

Richtlijnen m.b.t. de kantine

 • De sportkantine is geopend volgens reguliere openingstijden
 • Een vast zitplaats, een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar is niet verplicht. Ook kan men de kantine betreden zonder het tonen van een coronatoegangsbewijs (QR-code).

Wat te doen bij een (mogelijke) coronabesmetting op de club?

 • Heb je corona-gerelateerde klachten? Meld dit dan bij je trainer, leider en/of het bestuur. Om te beoordelen welke consequenties dit voor het team en/of de wedstrijd heeft volgen wij als club het stappenplan dat de KNVB hiervoor heeft ontwikkeld. Dit stappenplan vind je hier. Het doel is natuurlijk om zoveel mogelijk sportactiviteiten door te laten gaan. Hiervoor hebben we elkaars hulp en flexibiliteit hard nodig. Houd er daarom rekening mee dat trainingen en/of wedstrijden ooit verzet kunnen worden.

Volg te allen tijde de aanwijzingen op van bestuursleden, trainers, leiders, officials en overige vrijwilligers. Heb je vragen? Neem dan contact op met één van de bestuursleden of raadpleeg de website van de NOC*NSF met meest gestelde vragen, klik dan hier.

Wij wensen jullie alle gezondheid en veel voetbalplezier toe!

Met sportieve groet,

Bestuur Olympia Boys, Ommel

Richtlijnen Covid19

Overig nieuws

 • PeterGillis.nl
 • Kringloop ONA