Onze club onze toekomst

Richtlijnen COVID-19

6 juli 2020

Om in een veilige omgeving te kunnen (blijven) sporten houdt Olympia Boys zich aan de basisregels omtrent het virus zoals deze door de Rijksoverheid voor iedereen zijn gesteld. Omdat de richtlijnen met betrekking tot het sporten regelmatig wijzigen hanteren wij telkens het meest recente sportprotocol van NOC*NSF en vragen wij onze leden, vrijwilligers, toeschouwers en overige bezoekers nadrukkelijk om zich te houden aan de hierin genoemde gedragsregels evenals het opvolgen van de aanwijzingen op ons sportpark. Wij hopen dat iedereen hierin zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Samen houden we de sport gezond!

Aandachtspunten:

Hieronder lichten wij enkele belangrijke aandachtpunten en gedragsregels toe zoals deze momenteel voor het sportpark in Ommel gelden. Het betreft hierbij een dynamisch overzicht wat continue kan wijzigen o.b.v. landelijke/lokale richtlijnen evenals eigen ervaringen. Eventuele wijzigingen worden per mail, in de groepsapps en/of via de website vermeld.

Algemene richtlijnen

 • Houd vanaf 18 jaar altijd 1,5 meter afstand (behalve tijdens het sporten) van elkaar (met uitzondering tot kinderen t/m 12 jaar en mensen uit hetzelfde huishouden) en volg de richtlijnen van de NOC*NSF. Deze vind je hier.
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! Blijf thuis als jij of iemand in je huishouden gezondheidsklachten (zoals: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak) heeft en laat je testen. Ben je positief getest op COVID-19 of in nauw contact geweest met iemand die positief is getest, blijf dan ook thuis. Ga direct naar huis wanneer op het sportpark dergelijke klachten ontstaan. Informeer je trainer als je niet bij een training/wedstrijd aanwezig kunt zijn.
 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëne regels in acht, zoals handen wassen, drukke plekken vermijden, niezen/hoesten in je ellenboog en geen handen schudden.
 • Kom, voor zover mogelijk, met eigen vervoer naar het sportpark. Ga je toch met meerdere personen in dezelfde auto en ben je ouder dan 12 jaar en niet afkomstig uit hetzelfde huishouden, dan word je geadviseerd om op dat moment een mondkapje te dragen.

Richtlijnen m.b.t het sportpark

 • Per 26 juni 2021 zijn op ons sportpark trainingen en wedstrijden (in competitieverband) voor alle leden toegestaan zonder tijdens het sporten 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Na het verlaten van het veld dienen sporters van 18 jaar en ouder weer 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
 • Naast sporters, trainers en vrijwilligers is ons sportpark per 26 juni 2021 ook weer toegankelijk voor toeschouwers, mits zij 1,5 meter tot elkaar kunnen houden. Dit geldt voor zowel trainingen als voor wedstrijden.
 • Kleedlokalen en douches zijn open. Houd hierbij rekening met 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Het sportpark is enkel toegankelijk voor sporters, trainers en vrijwilligers met een bepaalde functie. Het sportpark is helaas niet toegankelijk voor toeschouwers.
 • Voorafgaand aan het sporten dient de trainer/leider een gezondheidscheck bij de spelers uit te voeren. De vraag stellen is voldoende, dit hoeft niet te worden genotuleerd. Bij gezondheidsklachten dient de speler het sportpark te verlaten.
 • Op het sportpark is een looproute gecreëerd, waarbij door middel van pijlen op de grond is aangegeven aan welke zijde van het pad je dient te lopen (éénrichtingsverkeer). Volg de aangegeven looprichtingen.
 • Iedere sporter zorgt voor een eigen waterbidon (indien nodig) die gemerkt met zijn/haar eigen naam dient te zijn. Voorlopig gebruiken we geen bidons van de club.
 • Raak materialen alleen aan wanneer nodig. Aan de trainers het vriendelijke verzoek de hesjes en hoedjes regelmatig te wassen.
 • Voor spelers, trainers en overige aanwezigen geldt dat schreeuwen zoveel als mogelijk vermeden dient te worden. Geef aanwijzingen op spraakvolume en maak 1-op-1 contact met de speler wanneer hij/zij in de buurt is.
 • Bij een blessure/calamiteit mag natuurlijk hulp worden verleend, met gebruik van het gezonde verstand. Hoe precies te handelen hangt af van de specifieke situatie. Bij het verlenen van EHBO aan personen die waarschijnlijk niet besmet zijn met COVID-19 wordt geadviseerd dit met maximaal 2 personen te doen, waarbij goede hygiënemaatregelen (zoals handen wassen, handschoenen en/of een mondkapje) worden gehanteerd.

Richtlijnen m.b.t. de kantine

 • Per 10 juli 2021 mag de sportkantine en het terras open tot middernacht (00:00 uur). Voor binnen én buiten geldt dat 100% van de capaciteit mag worden gebruikt, mits bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.
 • Een vaste zitplek aan een tafel is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn.
 • Een registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
 • Entertainment, zoals live optredens en harde muziek, is verboden.
 • Het is toegestaan om de ontmoetingsruimte en/of de bestuurskamer te gebruiken voor wedstrijdsecretariaat, bestuursvergaderingen en vergaderingen van diverse commissies, rekening houdend met de 1,5 meter afstand tot elkaar.

Wat te doen bij een (mogelijke) coronabesmetting op de club?

 • Heb je corona-gerelateerde klachten? Meld dit dan bij je trainer, leider en/of het bestuur. Om te beoordelen welke consequenties dit voor het team en/of de wedstrijd heeft volgen wij als club het stappenplan dat de KNVB hiervoor heeft ontwikkeld. Dit stappenplan vind je hier. Het doel is natuurlijk om zoveel mogelijk sportactiviteiten door te laten gaan. Hiervoor hebben we elkaars hulp en flexibiliteit hard nodig. Houd er daarom rekening mee dat trainingen en/of wedstrijden ooit verzet kunnen worden.

Volg te allen tijde de aanwijzingen op van bestuursleden, trainers, leiders, officials en overige vrijwilligers. Heb je vragen? Neem dan contact op met één van de bestuursleden of raadpleeg de website van de NOC*NSF met meest gestelde vragen, klik dan hier.

Wij wensen jullie alle gezondheid en veel voetbalplezier toe!

Met sportieve groet,

Bestuur Olympia Boys, Ommel

Richtlijnen Covid19
 • PeterGillis.nl
 • Kringloop ONA