Onze club onze toekomst

Richtlijnen COVID-19

6 juli 2020

Om in een veilige omgeving te kunnen (blijven) sporten houdt Olympia Boys zich aan de basisregels omtrent het virus zoals deze door de Rijksoverheid voor iedereen zijn gesteld. Omdat de richtlijnen met betrekking tot het sporten regelmatig wijzigen hanteren wij telkens het meest recente sportprotocol van NOC*NSF en vragen wij onze leden, vrijwilligers, toeschouwers en overige bezoekers nadrukkelijk om zich te houden aan de hierin genoemde gedragsregels evenals het opvolgen van de aanwijzingen op ons sportpark. Wij hopen dat iedereen hierin zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Samen houden we de sport gezond!

Aandachtspunten:

Hieronder lichten wij enkele belangrijke aandachtpunten en gedragsregels toe zoals deze momenteel voor het sportpark in Ommel gelden. Het betreft hierbij een dynamisch overzicht wat continue kan wijzigen o.b.v. landelijke/lokale richtlijnen evenals eigen ervaringen. Eventuele wijzigingen worden per mail, in de groepsapps en/of via de website vermeld.

Algemene richtlijnen

 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëne regels in acht, zoals handen wassen, niezen/hoesten in je elleboog en geen handen schudden. Houd buiten het sporten om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand. Volg de richtlijnen van de NOC*NSF. Deze vind je hier.
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! Blijf thuis als jij of iemand in je huishouden gezondheidsklachten (zoals: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak) heeft en laat je testen. Ben je positief getest op COVID-19 of in nauw contact geweest met iemand die positief is getest, blijf dan ook thuis. Ga direct naar huis wanneer op het sportpark dergelijke klachten ontstaan. Informeer je trainer als je niet bij een training/wedstrijd aanwezig kunt zijn.
 • Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten, stem dan gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje.

Richtlijnen m.b.t het sportpark

 • Alle sportactiviteiten, trainingsvormen en wedstrijden zijn toegestaan. Bij het betreden van het sportpark (buitenruimte) is een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht.
 • Per 6 november 2021 zijn kleedlokalen, douches en het toilet (binnenruimten) alleen toegankelijk voor sporters vanaf 18 jaar die beschikken over een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code). Dit geldt niet voor trainers, leiders, arbitrage en vrijwilligers.
 • Per 13 november is het sportpark helaas niet meer toegankelijk voor toeschouwers, zowel bij wedstrijden als bij trainingen. Alleen personen die functioneel noodzakelijk zijn kunnen hierbij aanwezig zijn, zoals scheidsrechters, trainers, leiders, vrijwilligers en strikt noodzakelijke rij-ouders.
 • Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden bezoekers en mogen vanuit die hoedanigheid niet bij een volgende wedstrijd/training aanwezig zijn en dienen dus de sportvelden te verlaten.
 • Ouders die hun kinderen helpen bij omkleden of meerijden naar uitwedstrijden dienen bij het betreden van een binnenruimte (waaronder kleedlokalen, douches, sportkantine, etc.) te beschikken voer een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code).
 • Iedere sporter zorgt voor een eigen waterbidon (indien nodig) die gemerkt met zijn/haar eigen naam dient te zijn. Voorlopig gebruiken we geen bidons van de club.
 • Raak materialen alleen aan wanneer nodig. Aan de trainers het vriendelijke verzoek de hesjes en hoedjes regelmatig te wassen.
 • Bij een blessure/calamiteit mag natuurlijk hulp worden verleend, met gebruik van het gezonde verstand. Hoe precies te handelen hangt af van de specifieke situatie. Bij het verlenen van EHBO aan personen die waarschijnlijk niet besmet zijn met COVID-19 wordt geadviseerd dit met maximaal 2 personen te doen, waarbij goede hygiënemaatregelen (zoals handen wassen, handschoenen en/of een mondkapje) worden gehanteerd.

Richtlijnen m.b.t. de kantine

 • Per 13 november 2021 mag de sportkantine open tot (20:00 uur). Bezoekers van 18 jaar en ouder dienen bij het betreden van de kantine en het buitenterras te beschikken over een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code). Daarnaast is een check op corona-gerelateerde gezondheidsklachten verplicht.
 • Zowel in de sportkantine als op het terras is een vaste zitplaats (placering) verplicht.
 • Een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code) is niet verplicht voor trainers, leiders, arbitrage en vrijwilligers die van de bestuurskamer gebruikmaken.

Wat te doen bij een (mogelijke) coronabesmetting op de club?

 • Heb je corona-gerelateerde klachten? Meld dit dan bij je trainer, leider en/of het bestuur. Om te beoordelen welke consequenties dit voor het team en/of de wedstrijd heeft volgen wij als club het stappenplan dat de KNVB hiervoor heeft ontwikkeld. Dit stappenplan vind je hier. Het doel is natuurlijk om zoveel mogelijk sportactiviteiten door te laten gaan. Hiervoor hebben we elkaars hulp en flexibiliteit hard nodig. Houd er daarom rekening mee dat trainingen en/of wedstrijden ooit verzet kunnen worden.

Volg te allen tijde de aanwijzingen op van bestuursleden, trainers, leiders, officials en overige vrijwilligers. Heb je vragen? Neem dan contact op met één van de bestuursleden of raadpleeg de website van de NOC*NSF met meest gestelde vragen, klik dan hier.

Wij wensen jullie alle gezondheid en veel voetbalplezier toe!

Met sportieve groet,

Bestuur Olympia Boys, Ommel

Richtlijnen Covid19
 • PeterGillis.nl
 • Kringloop ONA