Onze club onze toekomst

Richtlijnen COVID-19

6 juli 2020

Om in een veilige omgeving te kunnen (blijven) sporten houdt Olympia Boys zich aan de basisregels omtrent het virus zoals deze door de Rijksoverheid voor iedereen zijn gesteld. Omdat de richtlijnen met betrekking tot het sporten regelmatig wijzigen hanteren wij telkens het meest recente sportprotocol van NOC*NSF en vragen wij onze leden, vrijwilligers, toeschouwers en overige bezoekers nadrukkelijk om zich te houden aan de hierin genoemde gedragsregels evenals het opvolgen van de aanwijzingen op ons sportpark. Wij hopen dat iedereen hierin zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Samen houden we de sport gezond!

Aandachtspunten:

Hieronder lichten wij enkele belangrijke aandachtpunten en gedragsregels toe zoals deze momenteel voor het sportpark in Ommel gelden. Het betreft hierbij een dynamisch overzicht wat continue kan wijzigen o.b.v. landelijke/lokale richtlijnen evenals eigen ervaringen. Eventuele wijzigingen worden per mail, in de groepsapps en/of via de website vermeld.

Algemene richtlijnen

 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëne regels in acht, zoals handen wassen, niezen/hoesten in je elleboog en geen handen schudden. Volg de richtlijnen van de NOC*NSF. Deze vind je hier.
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! Blijf thuis als jij of iemand in je huishouden gezondheidsklachten (zoals: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak) heeft en laat je testen. Ben je positief getest op COVID-19 of in nauw contact geweest met iemand die positief is getest, blijf dan ook thuis. Ga direct naar huis wanneer op het sportpark dergelijke klachten ontstaan. Informeer je trainer als je niet bij een training/wedstrijd aanwezig kunt zijn.

Richtlijnen m.b.t het sportpark

 • Per 25 september 2021 vervalt de verplichte 1,5 meter afstandsregel in zijn geheel.
 • Alle sportactiviteiten, trainingsvormen en wedstrijden zijn toegestaan. Daarnaast is het sportpark weer voor iedereen (zowel sporters, trainers en vrijwilligers alsook toeschouwers) toegankelijk. Er geldt geen maximaal bezoekersaantal.
 • Kleedlokalen en douches zijn open.
 • Iedere sporter zorgt voor een eigen waterbidon (indien nodig) die gemerkt met zijn/haar eigen naam dient te zijn. Voorlopig gebruiken we geen bidons van de club.
 • Raak materialen alleen aan wanneer nodig. Aan de trainers het vriendelijke verzoek de hesjes en hoedjes regelmatig te wassen.
 • Bij een blessure/calamiteit mag natuurlijk hulp worden verleend, met gebruik van het gezonde verstand. Hoe precies te handelen hangt af van de specifieke situatie. Bij het verlenen van EHBO aan personen die waarschijnlijk niet besmet zijn met COVID-19 wordt geadviseerd dit met maximaal 2 personen te doen, waarbij goede hygiënemaatregelen (zoals handen wassen, handschoenen en/of een mondkapje) worden gehanteerd.

Richtlijnen m.b.t. de kantine

 • Per 25 september 2021 mag de sportkantine open tot middernacht (00:00 uur) en dienen bezoekers van 13 jaar en ouder te beschikken over een geldig coronatoegansbewijs (QR-code). Daarnaast is een check op corona-gerelateerde gezondheidsklachten verplicht.
 • Buiten op het terras is een coronatoegangsbewijs (QR-code) niet nodig
 • Er geldt geen maximaal bezoekersaantal en een vaste zitplaats aan een tafel is niet verplicht.
 • Entertainment, zoals live optredens en harde muziek, is toegestaan.
 • Het is toegestaan om de ontmoetingsruimte en/of de bestuurskamer te gebruiken voor wedstrijdsecretariaat, bestuursvergaderingen en vergaderingen van diverse commissies

Wat te doen bij een (mogelijke) coronabesmetting op de club?

 • Heb je corona-gerelateerde klachten? Meld dit dan bij je trainer, leider en/of het bestuur. Om te beoordelen welke consequenties dit voor het team en/of de wedstrijd heeft volgen wij als club het stappenplan dat de KNVB hiervoor heeft ontwikkeld. Dit stappenplan vind je hier. Het doel is natuurlijk om zoveel mogelijk sportactiviteiten door te laten gaan. Hiervoor hebben we elkaars hulp en flexibiliteit hard nodig. Houd er daarom rekening mee dat trainingen en/of wedstrijden ooit verzet kunnen worden.

Volg te allen tijde de aanwijzingen op van bestuursleden, trainers, leiders, officials en overige vrijwilligers. Heb je vragen? Neem dan contact op met één van de bestuursleden of raadpleeg de website van de NOC*NSF met meest gestelde vragen, klik dan hier.

Wij wensen jullie alle gezondheid en veel voetbalplezier toe!

Met sportieve groet,

Bestuur Olympia Boys, Ommel

Richtlijnen Covid19
 • PeterGillis.nl
 • Kringloop ONA