Onze club onze toekomst

Richtlijnen COVID-19

6 juli 2020

Om in een veilige omgeving te kunnen (blijven) sporten houdt Olympia Boys zich aan de basisregels omtrent het virus zoals deze door de Rijksoverheid voor iedereen zijn gesteld. Omdat de richtlijnen met betrekking tot het sporten regelmatig wijzigen hanteren wij telkens het meest recente sportprotocol van NOC*NSF en vragen wij onze leden, toeschouwers en overige bezoekers nadrukkelijk om zich te houden aan de hierin genoemde gedragsregels evenals het opvolgen van de aanwijzingen op ons sportpark. Wij hopen dat iedereen hierin zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Samen houden we de sport gezond!

Aandachtspunten:

Hieronder lichten wij enkele belangrijke aandachtpunten en gedragsregels toe zoals deze momenteel voor het sportpark in Ommel gelden. Het betreft hierbij een ‘levend’ overzicht wat continue kan wijzigen o.b.v. landelijke/lokale richtlijnen evenals eigen ervaringen. Eventuele wijzigingen worden per mail, in de groepsapps en/of via de website vermeld.

Algemene richtlijnen

 • Houd vanaf 18 jaar altijd 1,5e meter afstand (behalve tijdens het sporten) van elkaar (met uitzondering tot kinderen t/m 12 jaar en mensen uit hetzelfde huishouden) en volg de richtlijnen van de NOC*NSF. Deze vind je hier.
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! Blijf thuis als jij of iemand in je huishouden gezondheidsklachten (zoals: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak) heeft en laat je testen. Ben je positief getest op COVID-19 of in nauw contact geweest met iemand die positief is getest, blijf dan ook thuis. Ga direct naar huis wanneer op het sportpark dergelijke klachten ontstaan. Informeer je trainer als je niet bij een training/wedstrijd aanwezig kunt zijn.
 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëne regels in acht, zoals handen wassen, drukke plekken vermijden, niezen/hoesten in je ellenboog en geen handen schudden.
 • Ouders en toeschouwers zijn van harte welkom op het sportpark om trainingen en wedstrijden te bekijken, natuurlijk met het in acht nemen van de richtlijnen zoals genoemd in dit overzicht. 

Richtlijnen m.b.t het sportpark

 • Op het sportpark is een looproute gecreëerd door middel van pijlen. De ingang van het sportpark blijft gelijk en de uitgang is aan de andere zijde van het gebouw: de blauwe poort bij de materiaalruimtes.
 • De kleedkamers en douches mogen worden gebruikt. Voor 18 jaar en ouder geldt; houd hierbij de 1,5e meter afstand, uitzondering tot kinderen t/m 12 jaar. Lukt het niet om tijdens het douchen, omkleden of in de rust de 1,5e meter afstand te bewaren? Wacht dan even tot er voldoende ruimte in de betreffende ruimte is ontstaan en betreed deze gefaseerd. Ieder team laat de kleedkamer en douche schoon achter!
 • Het betreden van de kleedkamers (door bijvoorbeeld ouders) is toegestaan, maar probeer dit zoveel als mogelijk te beperken door bijvoorbeeld al omgekleed naar de trainingen te komen.
 • Kom, voor zover mogelijk, met eigen vervoer naar het sportpark. Ga je toch met meerdere personen in dezelfde auto en ben je ouder dan 12 jaar en niet afkomstig uit hetzelfde huishouden, dan word je geadviseerd om op dat moment een mondkapje te dragen.
 • Iedere sporter zorgt voor een eigen waterbidon die gemerkt met zijn/haar eigen naam dient te zijn. Voorlopig gebruiken we geen bidons van de club. 25 augustus 2020
 • Raak materialen alleen aan wanneer nodig. Aan de trainers het vriendelijke verzoek de hesjes en hoedjes regelmatig te wassen.
 • Voor en na een wedstrijd worden er geen handen geschud. De toss gebeurt op de gewone en traditionele wijze, maar ook hierbij worden er geen handen geschud. Teams (18+) betreden gefaseerd het veld, zowel voor de warming-up als voor de aftrap. Ook na de wedstrijd verlaten de teams gefaseerd het veld. Vermijd bij het sporten fysiek contact dat niet noodzakelijk is, zoals het vieren van een overwinningsmoment of bij een wissel.
 • Voor spelers, trainers, toeschouwers en overige bezoekers geldt dat schreeuwen zoveel als mogelijk vermeden dient te worden. Geef aanwijzingen op spraakvolume en maak 1-op-1 contact met de speler wanneer hij/zij in de buurt is.
 • In de dug-out geldt ook de 1,5e meter afstand voor personen ouder dan 18 jaar. Personen die niet in de dug-out passen dienen naast de dug-out of op de tribune plaats te nemen.
 • Op de afrastering rondom de velden is telkens een afstand van 1,5e meter gemarkeerd zodat de toeschouwers weten tot welke afstand ze minimaal van elkaar dienen te staan. Wanneer je plaats neemt op de tribune dienen er twee lege stoelen tussen jou en degene naast je te zitten.
 • Bij een blessure/calamiteit mag natuurlijk hulp worden verleend, met gebruik van het gezonde verstand. Hoe precies te handelen hangt af van de specifieke situatie. Bij het verlenen van EHBO aan personen die waarschijnlijk niet besmet zijn met COVID-19 wordt geadviseerd dit met maximaal 2 personen te doen, waarbij goede hygiënemaatregelen (zoals handen wassen, handschoenen en/of een mondkapje) worden gehanteerd.
 • Voor het sportpark geldt een maximaal aantal bezoekers. Indien het maximaal aantal toe te laten bezoekers is bereikt of de benodigde afstand niet meer kan worden gebord, dan kan ieder ander de toegang (helaas) worden ontzegd.

Richtlijnen m.b.t. de kantine

 • Gezondheid bij betreden kantine wordt geverifieerd. Bij binnenkomst vragen wij je vrijwillig om op het formulier bij de bar je contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Het gaat daarbij om de volledige naam, datum/aankomsttijd/placering van het bezoek, e-mailadres, telefoonnummer en toestemming. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt en bewaard voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, kunnen uitsluitend door de regionale GGD worden opgevraagd en worden maximaal14 dagen bewaard en daarna vernietigd.
 • Voor wat betreft het betreden van de kantine is er een aparte in- en uitgang gecreëerd. De ingang is bij de schuifpui aan de zijkant van het gebouw en de uitgang is bij de oorspronkelijke toegangsdeur. Graag na het verlaten van de kantine de looproute op het sportpark volgen zoals aangegeven.
 • Bij binnenkomst in de kantine en na een toiletbezoek word je vriendelijk verzocht om je handen te wassen. Hiervoor is desinfecterende gel/zeep aanwezig.
 • De kantine is zodanig ingericht dat de bezoekers zoveel mogelijk om 1,5e meter afstand van elkaar kunnen verblijven. Je wordt verzocht je aan de zitplekken te houden en alleen te gaan zitten op de aangegeven plaatsen. Dit geldt ook voor personen onder de 18 jaar. Het is dus niet toegestaan om tafels en stoelen te verplaatsen.
 • Om de hoeveelheid bewegingen door de kantine zoveel als mogelijk te beperken zal het kantinepersoneel bestellingen veelal aan tafel opnemen en uitserveren.
 • Wij vragen je bij voorkeur te betalen met PIN (contactloos). 25 augustus 2020
 • Voor de kantine geldt een maximaal aantal bezoekers. Indien het maximaal aantal toe te laten bezoekers is bereikt of de benodigde afstand niet meer kan worden gebord, dan kan ieder ander de toegang (helaas) worden ontzegd.
 • Bij mooi weer worden buiten extra zitplaatsen gecreëerd. Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als in de kantine.

Volg te allen tijde de aanwijzingen op van bestuursleden, trainers, leiders, kantinepersoneel en overige beheerders. Heb je vragen? Neem dan contact op met één van de bestuursleden of raadpleeg de website van de NOC*NSF met meest gestelde vragen, klik dan hier.

Wij wensen jullie alle gezondheid en veel voetbalplezier in het nieuwe seizoen!

Met sportieve groet,

Bestuur Olympia Boys, Ommel

Richtlijnen Covid19

Overig nieuws