Onze club onze toekomst

Sponsortreffen bij Olympia Boys

17 september 2020

Op zondag 13 september jl. werden op ons sportpark op feestelijke wijze de nieuwe wedstrijdtenues, presentatiepakken, wedstrijdpolo’s en tassen in gebruik genomen. Ook werd de metamorfose van het hoofdveld door de nieuwe omheining en bijbehorend straatwerk dankbaar in gebruik genomen. Op een zonnig sportpark werden onder het genot van een drankje en een uitgebreide lunch, de betreffende sponsoren en vrijwilligers bedankt voor vertrouwen en de grote steun aan de club. 

Onderstaand tref je de volledige toespraak van onze voorzitter van deze ochtend.

Beste voetbalvrienden van Olympia Boys, 

Welkom op deze feestelijke aftrap. Een feest wat we graag met al onze leden gevierd hadden, maar waarbij we door Corona genoodzaakt zijn om in petit comité bij elkaar te komen, helaas. Als club hechten we waarde aan ieders gezondheid en doen er dan ook alles aan om dit zo ver als het kan te borgen. We hebben maatregelen getroffen om de 1,5m in acht te kunnen nemen. Met de verschillende voetbalverenigingen in de regio hebben we afspraken gemaakt en zijn we afgelopen week met een gezamenlijk statement naar buiten gekomen. We doen daarbij een beroep op een ieders gezonde verstand en op begrip. Samen komen we deze tijd door en laten we vooral daarvan genieten wat wel kan. 

In de zomer van 2019 zijn we als voetbalclub een nieuwe weg ingeslagen. In de periode hiervoor dreigde onze mooie club af te steven op een bestuurlijke crisis, waarbij slechts twee bestuursleden zouden overblijven. Onder aanvoering van ons erelid Jos Mennen werd een adviescommissie opgericht en werd verhit gezocht naar nieuwe mogelijkheden en kansen. Onder het mom ‘samen de kar trekken’ werd er een nieuwe visie opgemaakt, waarmee Olympia Boys opnieuw de weg omhoog in zou slaan en de toekomst in geloodsd wordt. Nieuwe bestuursleden werden enthousiast, de ervaren bestuursleden ook en zelf voelde ik langzaam de verantwoordelijkheid maar zeker ook het voorrecht om deze mooie club te gaan voorzitten. Belangrijke voorwaarde was dat Jos mijn sparringspartner en nestor zou worden, om mij als jonge voorzitter bij te staan om gezamenlijk met het nieuwe bestuur en leden de weg omhoog in te slaan. Jos, enorme dank hiervoor dat we door jouw tomeloze liefde voor Ommel en de voetbalclub in het bijzonder de club weer aan het doorontwikkelen zijn en de toekomstproof kunnen maken. 

Belangrijkste pijler in onze visie is het credo ‘samen’. Zo willen we de club opnieuw van, voor en door leden en sponsoren maken. Getuigen hiervan is deze prachtig gerenoveerde ontmoetingsruimte, die geheel op initiatief van enkele leden maar zeker ook enkele sponsoren gerenoveerd is en een geweldig nieuwe, frisse en warme uitstraling heeft gekregen. De bereidwilligheid onder de leden is groot en geeft precies het ‘mijn club’ of ‘onze club’ weer wat we graag uitstralen. Denk hierbij aan de vele vrijwilligers in bestaande functies binnen onze club, maar ook de nieuw ontstane commissies die bijdragen aan de doorontwikkeling van de club. 

Vanuit leden perspectief zijn we op zoek gegaan naar nieuwe manieren en samenwerking om ons ledenaantal op peil te houden, dan wel te laten groeien. Hierin is een nadere samenwerking gezocht met ODC voor meer beleving op en rond het sportpark en is een samenwerking gestart met de Voetbal en Keepers Academie, waarmee we meer kinderen en volwassen uit de regio kennis laten maken met onze club en ons sportpark. Bouw van woningen en het laten groeien van het inwonersaantal is voor ons als club en als totale dorp essentieel. Er bestaat perspectief en er wordt in goed overleg met Gemeente en Provincie hard gewerkt aan plannen om grootschaligere huizenbouw in Ommel te realiseren. 

Vanuit financieel perspectief mogen we steunen op een schare trouwe sponsoren. Dankzij de positieve ontwikkelingen van de club, het enthousiasme wat leden naar buiten uitdragen en dankzij een hele energieke en slagvaardige sponsorcommissie, stijgt het aantal bordsponsoren en ontstaan er nieuwe vormen van sponsoring, waaronder de sponsoring op TV. Dit alles onder aanvoering van een energieke en zeer enthousiaste sponsorcommissie, die hier de nodige tijd in steekt. We zijn ze hiervoor enorm dankbaar. 

Nieuwe sponsoren staan op en zo ook onze nieuwe en tevens ook oudbekende hoofdsponsor. Met trots hebben we onze leden mogen informeren dat met ingang van dit seizoen voor de komende drie seizoenen PeterGillis.nl onze nieuwe hoofdsponsor is geworden. PeterGillis.nl is de piek in de kerstboom van de Oostappen-groep, een onderneming in de recreatieve sector met haar roots in Ommel. Blij en trots zijn we dat we deze echte Ommelse onderneming opnieuw aan onze mooie club hebben mogen binden en we kijken uit naar een mooie samenwerking. Ik wil op deze plaats de familie Gillis en de gehele Oostappen familie bedanken voor het vertrouwen in onze club en de steun aan onze club. Fijn Oostappen weer aan boord te hebben, waarbij we wat mij betreft vooruit kijken en het verleden achter ons laten. 

Vandaag worden onze nieuwe tenues, presentatiepakken, wedstrijdpolo’s en wedstrijdtassen gesponsord door onze nieuwe hoofdsponsor PeterGillis.nl voor onze selectie in gebruik genomen. Naast PeterGillis.nl prijken op het shirt ook twee trouwe sponsoren waarop onze club al jarenlang een beroep mag doen. Deze sponsoren zijn Olympia Boys in moeilijke tijden blijven steunen, waardoor de club is kunnen blijven voortbestaan. Sponsoren waar we trots op zijn en namen die we al jarenlang op onze shirts mogen uitdragen. Namens al onze leden wil ik de Gebroeders Swinkels Vlierden en Lolaar Spuitgiettechniek B.V. bedanken voor jullie trouwe sponsoring en grote bijdrage aan onze mooie club. Dank aan de familie Swinkels en ook aan de familie Loverbosch. Ik wil hierbij ook zeker Nobis benoemen die de afgelopen jaren ook op het shirt stond. Nobis heeft echter te kennen gegeven de club op een andere wijze financieel te willen steunen, waarbij ze niet meer op het shirt aanwezig is. 

Wat ik hierbij zeker wil benadrukken is de jarenlange trouwe verbondenheid tussen Lolaar Spuitgiettechniek B.V. en de Gebroeders Swinkels Vlierden en onze club. Niet enkel financieel, maar op veel groter vlak. Zo heeft Antoon ten tijde van zijn bestuursperiode onder de vlag van voorzitter Jan van den Bosch ervoor gezorgd dat de voetbalclub haar eerste kleedlokalen hier op het sportpark mocht realiseren. Onder vurige aanvoering van Antoon werden vier kleedlokalen gebouwd en konden de leden en tegenstanders droog omkleden en fris weer naar huis. Later werd onder aanvoering van Jos Mennen het sportpark verder ontwikkeld met de bouw van nog eens twee kleedlokalen, de ontmoetingsruimte en een tribune. Weer even later werd dankzij de Ona het kunstgrasveld aangelegd, waarbij mede dankzij wekelijks onderhoud door onze Vutters we trots mogen zijn op een fantastisch sportpark. De Gebroeders Swinkels Vlierden verzorgde bij de realisatie van de verschillende fases geheel belangloos het grondwerk. En ook Oostappen verleende in die tijd allerlei hand- en spandiensten voor de realisatie van dit alles. 

We kunnen dus concluderen dat het credo ‘samen’ wat de belangrijkste pijler in onze visie is, reeds in het DNA van onze sponsoren zit en zij ons hier al jarenlang blij mee maken en toekomstperspectief bieden. Een perfecte match tussen Olympia Boys en haar sponsoren. 

Vandaag dus worden de nieuwe tenues, presentatiepakken, wedstrijdpolo’s en wedstrijdtassen voor onze selectie in gebruik genomen. Deze komen uit de collectie van Erima en Sport Bij Willem. Overigens mag ik ook vermelden dat een geweldig mooie clublijn is opgezet met ingang van dit seizoen die verkrijgbaar is Bij Willem. Onze oudste is sinds twee weken begonnen met trainen, moet het voetballen nog leren maar staat er in ieder geval met broekje, shirtje, trui en trainingspak fantastisch op. 

Ons sportpark ligt er wekelijks fantastisch bij mede dankzij een grote en zeer waardevolle groep leden binnen onze vereniging, een groep leden waar we altijd een beroep op mogen doen en dat ook ruimschoots doen: onze Vutters. Ook ons sportpark heeft een metamorfose mogen ondergaan. Ons hoofdveld heeft een volledig nieuwe omheining en straatwerk gekregen. Ook hierbij is een beroep gedaan op sponsoren en heeft de Ona de volledig nieuwe omheining gesponsord. Ook de Gemeente Asten mag ik daarbij ook vernoemen en bedanken. Van Horssen Wegenbouw B.V. heeft daarbij de tegels volledig belangenloos ter beschikking gesteld.

Uiteraard ook een groot woord van dank voor onze Vutters die bij het verwijderen van de oude omheining en het aanleggen van de nieuwe omheining ontzettend veel arbeid hebben verricht. 

Trouwe voetbalvrienden, als bestuur zijn we enorm trots op de vele vrijwilligers en sponsoren waarop we een beroep mogen doen. We zijn er in tijden van Corona en de grote impact ervan op de economie er ons van bewust dat het niet ‘normaal’ is dat sponsoring plaatsvindt en dat nieuwe sponsoren opstaan om onze club te helpen. Onze dank is enorm groot dat jullie in deze ook voor ons moeilijke tijd onze club perspectief bieden en ons de kans geven om verder te bouwen aan onze mooie club. Mede ook door jullie bijdrage en een energieke sponsorcommissie zijn we momenteel ook met andere bedrijven in gesprek. Ook mag ik met trots vermelden dat onze gehele jeugd door diverse nieuw aangeboden sponsoren het komend jaar ook in het nieuw gaat. De bebording op de nieuwe omheining is momenteel ook gaande, waarbij we proberen middels een uniforme uitstraling ook de gehele bebording in het nieuw te steken. Allemaal ontwikkelingen die passen in de lift waar we als club in zitten. 

Bekijk hier de foto’s

Overig nieuws

  • PeterGillis.nl
  • Kringloop ONA